VERSIONS

RB00607 - micro bowl rhombus
RB00607 - micro bowl rhombus
Ø 110
RB00807 - small bowl rhombus
RB00807 - small bowl rhombus
Ø 125
RB00817 - small bowl squares
RB00817 - small bowl squares
Ø 125
RB00827 - small bowl amphorae
RB00827 - small bowl amphorae
Ø 125
RB00837 - small bowl tulips
RB00837 - small bowl tulips
Ø 125
RB00847 - small bowl flowers
RB00847 - small bowl flowers
Ø 125
RB00857 - small bowl plumes
RB00857 - small bowl plumes
Ø 125
RB00707 - rhombus
RB00707 - rhombus
medium bowl Ø 165
RB00717 - squares
RB00717 - squares
medium bowl Ø 165
RB00727 - amphorae
RB00727 - amphorae
medium bowl Ø 165
RB00737 - tulips
RB00737 - tulips
medium bowl Ø 165
RB00747 - flowers
RB00747 - flowers
medium bowl Ø 165
RB00757 - plumes
RB00757 - plumes
medium bowl Ø 165
RB00907 - Oval baker rhombus
RB00907 - Oval baker rhombus
l. 200x135 - h 50
RB00908 - Square baker rhombus
RB00908 - Square baker rhombus
l. 149x149 - h 40
RB00909 - Round baker rhombus
RB00909 - Round baker rhombus
Ø 125 - h 45
RB00307 Rhombus
RB00307 Rhombus
Small plate - Ø 165
RB00407 Rhombus
RB00407 Rhombus
Dessert plate - Ø 205
RB00207 rhombus
RB00207 rhombus
Deep plate - Ø 215
RB00217 blue
RB00217 blue
Deep plate - Ø 215
RB00507 rhombus
RB00507 rhombus
Plate - Ø 270
RB00517 blue
RB00517 blue
Plate - Ø 270